Bunadskledde damer på Sleirsfjellet. Foto : Terje Steine Mjøs
Bunadskledde damer på Sleirsfjellet. Foto : (C) Terje Steine Mjøs

Motbakkeløp med løypelengde 3,4 km.

Påmelding og start trimklasse 09.15 – 11.15

Fellesstart konkurranseklassar kl 12.00
Natursti ved Barnas turlag

Myldring, kafé og underhaldning ved Grendahuset
Premieutdeling 14.30

Påmelding ved start eller via Eqtiming.no på førehand.
Sjå meir info www.risnesil.no
Facebook: Sleirsfjellet opp

Tid: Laurdag 1. juni
Stad: Sleire
Arr:: Risnes I.L