Den tradisjonsrike Bjørn West Marsjen går av stabelen kvart år nest siste søndagen i august. Marsjen går i flott fjellterreng mellom 400 og 750 moh til minne om motstandsgruppa Bjørn West som heldt til i Masfjordfjella siste del av krigen.
Kort og lang løype
Servering på fjellstova
Kulturprogram frå kl 1430 v/ fjellstova
1430: Konsert med Brekke mannskor, Else Iren Westervik og Boris Kuprijanov
1515 Friluftsgudsteneste v/ prost Helge Taranrød
1600: Minneseremoni og kransnedlegging ved bautaen. Tale v/ oberst Håkon Warø

Tid: Søndag 18.august 07.00-17.00
Stad: Stordalen/Stordalen fjellstove
Påmeldingsavgift, marsj: Kr. 300 for vaksne og kr. 100 for born (fødd 2002 og seinare). Ved førehandspåmelding på deltaker.no er påmeldingsavgifta kr 250 for vaksne og kr 75 for born.
Elles fri entré
Arr: Bjørn West-marsjen