Nordhordland har ein rik folketoneskatt. Kjersti Wiik og Laila Kolve har i ei årrekkje formidla denne songskatten til nye generasjonar. Når skulen startar opp igjen etter ferien vil småskuleelevane i kommunen starta innøving av lokale barnesongar etter cd. Torsdag 5.september møter dei Kjersti og Laila og saman øver dei inn songane som dei seinare på dagen framfører&syng i lag med besteforeldregenerasjonen og folk i alle aldrar.

For: Alle 1. -4. klasseelevane i kommunen, besteforeldre, pensjonistar og alle andre.
Tid: Kl 0900-1100 Kjersti og Laila har songstund med elevane
Kl 1200 Elevane, Kjersti og Laila presenterer folkesongane for pensjonistar og andre interesserte. Fellessong.
Stad: Nordbygda skule
Arr.: Sommarscena i samarbeid med Den kulturelle skulesekken, og med støtte frå