Nedunder ligg omtalar av tilskipingar vi har hatt i tidlegare år.

Grunna Covid-19 vart det ikkje gjennomført tilskipingar i regi av Sommarscena dette året.