Sommarscena nyttar fleire ulike lokalitetar til arrangementa sine. På kvar sine vis bidreg dei til å skape fine rammer kring arrangementa. Under menypunktet «Lokalitetane våre» vil du finne ein kort presentasjon av kvar av dei ulike lokalitetane.

Alt biletmaterialet er enno ikkje på plass.