Masfjorden båt- og sjøbrukssamling ( Nothuset) på Sandnes vil vera open søndag kl 13 – 17 i veke 21 – 26 , i forkant av arrangement knytt til nothuset og elles etter avtale.
Billett kr 50. Born gratis.

Kvamsdals fargeri på Sandnes vil vera open søndag kl 13 – 17 i veke 21 – 26  i forkant av arrangement knytt til fargeriet og elles etter avtale.
Billett kr 50. Born gratis.

Sleire skulemuseum på Sleire er ope 1. juni, jonsok, 28. september og elles etter avtale . Fri entré.

Tlf: 56166200 / 97061230

Bjørn West museet er ope 11-17
lør – søn 1. mai – 18. juni og 21. august – 30. september
tys – søn 19. juni – 20. august
Billett kr 60. Born gratis.
Informasjon om opningstider etc. finn du på muséet si heimeside.