Du vil finne informasjon om arrangementa vi skipar til, eller samarbeider om, ved å leite i menyen under «Arrangementa våre». Dersom du vil ha eit samla oversyn, kan du velge menypunktet «Alle arrangementa». Men du kan også velge å få fram berre konsertar, utstillingar, teater, eller andre typar arrangement ved å velge desse alternativa i menyen.

Du kjem då fram til ei side med titlar på arrangementa du vil orientere deg om. Kvar tittel er ein peikar til ei side med informasjon om det einskilde arrangementet.