Lokala til Sandneskaféen var i si tid bygd som bustad for distriktslegen. Legekontoret låg i same huset, så legen hadde rimeleg kort veg til jobben…

I dag vert legebustaden nytta som kafé. Sommarscena har eit godt samarbeid med ho som driv kaféen, og lokala vert både nytta til konsertar og utstillingar. Sommaren 2019 vert ei ny utescene teken i bruk, og det opnar for fleire spanande konsertopplevingar.

 

SANDNESKAFÉEN
– KAFÉEN MED MEIR ENN MAT OG DRIKKE


Sandneskaféen tek mål av seg til å vera ein møteplass i kommunen på tvers av generasjonar, der me søkjer å tilby

• god mat og drikke
• triveleg og lun atmosfære
• kunst-, handverks- og husflidsprodukt for sal
• ulike utstillingar
• konsertar
• Samkomer på dag – og kveldstid med
-quiz
-føredrag
-song og musikk
• seniorsamlingar ein gong i månaden
• småbarnstreff
• pubkveldar
• festlokale til leige for ulike jubileum, familiesamkomer og liknande
OPNINGSTIDER
Partalsveker = kortveker

*Onsdag: kl. 11.30 – 15.30
Variert lunsjmeny + ope i «Skaparkroken»

*Torsdag: kl. 14.00 – 18.00
Middagsservering, raspeballar

Oddetalsveker = «langveker»

*Onsdag: kl. 11.30 – 15.30
Variert lunsjmeny + ope i «Skaparkroken»
Seniortreff ein onsdag i mnd., etter oppsett plan

*Torsdag: kl. 14.00 – 18.00
Middagsservering, hovudvekt på tradisjonsmiddagar

*Fredag: kl. 19.00 – 01.00
Som regel ein aktivitet eller programpost i starten. Open pub fram til kl. 01.00

*Laurdag: kl. 12.00 – 16.00, elles som onsdagen i kortveka

*Sundag: kl. 14.00 – 18.00: Sundagsmiddag m/ dessert

*NB! Gje gjerne ei melding på førehand om du ynskjer å kjøpa middag

**Merknad: Både laurdag- og fredagsprogrammet kan variera noko utover hausten. Både menyar og vekeprogram vert annonsert på facebooksida ‘Sandneskaféen’ etter kvart.


TIDA FRAMOVER

Fann ingen innlegg.


Dette er så langt menyane er fastsett, men mønsteret i høve opningstider og type servering vil vera slik heile hausthalvåret. Og kvar torsdag i partalsveker vil du kunna kjøpa deg raspeballar. Ein prøver elles å nytta lokale råvarer når dei er å få tak i, slik at menyar vert bestemt ut frå det.
Der er også planlagt ein del arrangement som ikkje er datofesta, m.a.: soppkurs, «redesigntreff», orientering om lakseoppdrett i Masfjorden m..m. Føl med på facebook!

Desse arrangementa er datofesta så langt, men også her kan verta endringar:

Sundag 06.10: 3 – årsjubileum for «nye» Sandneskaféen. Opning
av utstilling av teikningar av Wibeke Moberg Tangen
Sundag 13.10.: Syrisk måltid
Fredag 22.12.: Førjulspub m/ levande musikk
Laurdag 28.12.: Romjulsquiz

Seniorsamlingar: 25.09., 23.10., 20.11