I samarbeid med Bjørn West-muséet inviterer Nordhordland turlag  til ein tur til området der Bjørn West-styrkane oppheld seg dei siste dagane av andre verdskrig.

Les meir om turen her: https://nordhordland.dnt.no/aktiviteter/102516/861406/